URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Цифрови умения
 • Машинно обучение

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • САЩ
 • Южна Корея

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Целеви език

 • Английски

Настройка на събитието

 • Виртуален живот

Timezone

Europe/Brussels