URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения в образованието.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Големи информационни масиви
 • Роботика
 • Изчисления в облак
 • Цифрови умения
 • http://data.europa.eu/uxp/5383
 • cyber_skills_academy

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Настройка на събитието

 • Виртуален живот

Timezone

Europe/Brussels