URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Блокова верига
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education

Настройка на събитието

 • Смесен
 • Относно местоположението

Timezone

Europe/Berlin