URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни

Geographic Scope - Country

  • Белгия

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

  • Френски

Настройка на събитието

  • Виртуален живот

Timezone

Europe/Brussels