URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Интернет на предметите
 • Цифрови умения
 • Роботика

Ниво на цифровите умения

 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Швеция

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

 • Английски

Настройка на събитието

 • Относно местоположението

Timezone

Europe/Stockholm