URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

  • Английски

Настройка на събитието

  • Смесен
  • Относно местоположението

Timezone