URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Целеви език

Настройка на събитието

  • Смесен

Timezone

Europe/Stockholm