URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения в образованието.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Роботика
 • Повишена действителност
 • Виртуална реалност
 • Машинно обучение
 • Софтуер
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб развитие
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Белгия

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

 • Нидерландски
 • Английски
 • Френски

Настройка на събитието

 • Относно местоположението

Timezone

Europe/Brussels