Image

sara

Publish in core platform

Yes

Author

URL

Link text

Link Type

Organization url

Start date

18/05/2023T00:00:00

End date

25/05/2023T00:00:00

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

  • Блокова верига

Ниво на цифровите умения

  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Cyprus

Industry - Field of Education and Training

  • Literacy and numeracy

Целеви език

  • Чешки

Вид на инициативата

Институционална инициатива на ЕС

Organization

Настройка на събитието

  • Виртуален предварителен запис

Timezone

Africa/Abidjan

Country