Skip to main content
НОВИНИ

Европейски награди за цифрови умения 2024: Приемат се кандидатури!

By 26.03.2024юли 11th, 2024No Comments
Европейски награди за цифрови умения 2024: Приемат се кандидатури!

26.03.2024 |

С цел да се отбележат изключителните постижения на проекти и инициативи, насочени кьм преодоляване на недостига на цифрови умения в Европа, „Европейските награди за цифрови умения за 2024 г.“ (EDSA24) са официално отворени за кандидатстване.

Въз основа на огромния успех на миналогодишното издание, в което участваха 330 участници в пет различни категории, „Европейската комисия и Платформата за цифрови умения и работни места“ с радост обявяват началото на (EDSA24). Този престижен проект има за цел да отличи и отбележи изключителните усилия на организациите в цяла Европа, които са се ангажирали с подобряване на цифровите умения чрез своите иновативни проекти, програми и инициативи. Предстоящото издание обещава да издигне това признание до безпрецедентни висоти.

По-долу са описани категориите за тазгодишното издание на конкурса:
  • Digital Upskilling @ Work: Инициативи, посветени на подобряването на цифровите умения и преквалификацията на специалисти в различни сектори, включително МСП, с акцент врху улесняването на намирането на работа за специалисти в областта на ИКТ на всички нива.
  • Цифрови умения за образованието: Проекти, насочени кьм повишаване на цифровите умения на преподаватели, ученици, институции за професионално образование и обучение (ПОО) и училищни администрации.
  • Включване в цифровия свят: Усилията, насочени кьм осигуряване на цифрово обучение и насърчаване на медийната грамотност сред маргинализирани общности, включително, но не само, етнически малцинства, мигранти, хора с увреждания, изолирани възрастни хора, деца и други рискови групи.
  • Жените в кариерата в областта на ИКТ: Инициативи, насочени кьм увеличаване на представителството на жените в професиите в областта на ИКТ, предлагане на възможности за повишаване на цифровите умения на жените на работното място и вдъхновяване на младите жени да се насочат кьм кариера в областта на ИКТ.
  • Умения в областта на киберсигурността: Програми, предназначени за развиване на умения за киберсигурност сред гражданите и МСП. които да осигурят стабилна защита срещу цифрови заплахи.

Кандидатстването е отворено до 2 април 2024 г.

Всички организации – публични, частни, академични, изследователски или обучителни центрове, училища, МСП, големи корпорации, финансирани от ЕС консорциуми за проекти, публични администрации, НПО или граждански инициативи – които са започнали или приключили проекти или инициативи, насочени кым насърчаване на усвояването на цифрови умения в една от петте категории за награди, се насърчават да кандидатстват за разглеждане.

За тези, които не са сигурни в допустимостта на своите проекти, екипьт на платформата за цифрови умения и работни места е на разположение за съдействие на адрес: info@digitalskillsjobs.eu.

Готови ли сте да осветите цифровите постижения на Европа? Научете повече за новото издание и попълнете онлайн формуляра за кандидатстване: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/ready-showcase-europes-prowess-digital-skills-european-digital-skills-awards-2024-are.

За финалистите и победителите в новото издание наградата се състои от:
  • Споменаване и присьствие на онлайн сбитието, на което ще бъдат обявени финалистите;
  • Покана за участие на победителите в церемонията по награждаването в Брюксел (пьтните и квартирните разходи се поемат от организаторите). Това ще бъде сщо така възможност за победителите да се срещнат с представители на Европейската комисия и членове на националните коалиции;
  • Публикуване на инициативата/проекта в платформата „Цифрови умения и работни места“, включително популяризиране в профилите на @DigitalSkillsEU в социалните медии;
  •   Трофей и сертификат

Официалната документация е достьпна тук: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/european-digital-skills-awards-2024-0

Нека спечелят най-добрите проекти за цифрови умения!

 

За платформата за цифрови умения и работни места

Платформата за цифрови умения и работни места (DSJP) е домьт на инициативите за цифрови умения и работни места в Европа и сърцето на Общността за цифрови умения и работни места. Създадена като една от инициативите, стартирани в рамките на програмата „Механизьм за сворзване на Европа“, платформата допринася за програмата „Цифрова Европа“ – амбициозна програма на ЕС, която се стреми да направи Европа по-конкурентоспособна в световната цифрова икономика чрез изграждане на цифров капацитет и осигуряване на широко използване на цифровите технологии в целия ЕС. Платформата се стреми да повиши цифровите компетентности на европейското общество и работната сила и предлага широк спектьр от обучения и подкрепа за кариерно развитие, преглед на добри практики, експертни сьвети, възможности за финансиране и финансови инструменти, новини, събития и много други за налагане цифровите умения в Европа.

Информация за контакт: За повече информация, моля, свържете се с:

Екипът на DSJP: info@digitalskillsjobs.eu

Контакт с медиите: За повече информация, моля, свържете се с: info@digitalskillsjobs.eu

 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

5G

Leave a Reply