URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Софтуер
 • Цифрови умения
 • http://data.europa.eu/uxp/5383

Ниво на цифровите умения

 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Education not further defined

Целева група

 • Лица, нуждаещи се от преквалификация
 • Лица във висшето образование (ниво 6 по ЕКР)
 • Лица в средното/задължителното образование
 • Лица с висше образование (ЕКР 7)
 • Лица с висше образование (ЕКР 8)

Form of funding