URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Софтуер
  • Уеб развитие
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Гърция

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Type of Funding

Публичен