URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения в образованието.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Cyprus
 • Естония
 • Латвия
 • Литва
 • Нидерландия

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Type of Funding

Публичен