URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Машинно обучение
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Гърция

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Type of Funding

Частен