URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Интернет на предметите
  • http://data.europa.eu/uxp/det_106

Ниво на цифровите умения

  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined