URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Cyprus
 • Румъния
 • Slovenia
 • Хърватия
 • Чешка република
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Италия
 • Ирландия
 • Малта
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Полша
 • Швеция
 • Испания
 • Словакия

Industry - Field of Education and Training

 • Personal skills and development
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined