URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Роботика
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Машинно обучение
 • Изчисления в облак

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Business and administration not further defined
 • Accounting and taxation
 • Business, administration and law not elsewhere classified
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined