URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

 • Софтуер
 • Изчисления в облак
 • 5G
 • Блокова верига
 • Киберсигурност
 • Големи информационни масиви

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Испания

Industry - Field of Education and Training

 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/068
 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/06