URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Киберсигурност
 • Изкуствен интелект
 • Интернет на предметите
 • Блокова верига
 • Квантови изчисления

Ниво на цифровите умения

 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии
 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined