Author

Kim Vanpetegem

URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Блокова верига

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Белгия

Industry - Field of Education and Training

  • Software and applications development and analysis