URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за всички
  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Дания

Industry - Field of Education and Training

  • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education