URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Интернет на предметите
  • Софтуер
  • Уеб развитие

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
  • Software and applications development and analysis