URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Гърция

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications