URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения в образованието.
  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Австрия

Industry - Field of Education and Training

  • http://data.europa.eu/snb/isced-f/06
  • http://data.europa.eu/snb/isced-f/061