URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined