URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

  • Роботика
  • Повишена действителност
  • Виртуална реалност
  • Разработване на мобилни приложения
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Чешка република

Industry - Field of Education and Training

  • Information and communication technologies not elsewhere classified