URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения в образованието.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • Естония
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Испания
 • Румъния

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined