URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Изчисления в облак
 • Квантови изчисления
 • Софтуер
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб развитие
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Software and applications development and analysis
 • Electronics and automation