URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Интернет на предметите
  • Уеб развитие
  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Малта

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined