URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения в образованието.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Машинно обучение
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Гърция
 • Италия
 • Испания
 • Швеция

Industry - Field of Education and Training

 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined