URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • Албания
 • Беларус
 • Босна и Херцеговина
 • Исландия
 • Израел
 • Косово
 • Черна гора
 • Мароко
 • Северна Македония
 • Норвегия
 • Русия
 • Сърбия
 • Швейцария
 • Тунис
 • Турция
 • Украйна
 • Обединеното кралство

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined
 • Education not further defined