URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Cyprus
 • Хърватия
 • Чешка република
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Ирландия
 • Италия
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Испания
 • Швеция
 • Словакия
 • Slovenia
 • Румъния
 • Албания
 • Беларус
 • Босна и Херцеговина
 • Канада
 • Исландия
 • Израел
 • Япония
 • Косово
 • Черна гора
 • Мароко
 • Северна Македония
 • Норвегия
 • Русия
 • Сърбия
 • Южна Корея
 • Швейцария
 • Тунис
 • Турция
 • Украйна
 • Обединеното кралство
 • САЩ

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined