URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • Блокова верига
 • Повишена действителност
 • Машинно обучение
 • Изчисления в облак
 • 5G
 • Софтуер
 • Уеб развитие
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Education not further defined