URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Софтуер
 • Разработване на мобилни приложения
 • Уеб развитие
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Белгия
 • Естония
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Ирландия
 • Италия
 • Нидерландия
 • Полша
 • Испания
 • Slovenia

Industry - Field of Education and Training

 • Work skills
 • Database and network design and administration
 • Software and applications development and analysis
 • Information and communication technologies not elsewhere classified