URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Софтуер

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Cyprus
 • Румъния
 • Slovenia
 • Хърватия
 • Чешка република
 • Дания
 • Естония
 • Финландия
 • Франция
 • Германия
 • Гърция
 • Унгария
 • Италия
 • Ирландия
 • Малта
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Нидерландия
 • Португалия
 • Полша
 • Швеция
 • Испания
 • Словакия

Industry - Field of Education and Training

 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/06
 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/068
 • Software and applications development and analysis