URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Блокова верига

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Дания
  • Обединеното кралство

Industry - Field of Education and Training

  • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education