URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект

Ниво на цифровите умения

  • Основни
  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications
  • Personal skills and development
  • Welfare not further defined