URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Киберсигурност
 • Интернет на предметите
 • Роботика
 • Повишена действителност
 • Виртуална реалност

Ниво на цифровите умения

 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Engineering, manufacturing and construction not further defined
 • Electronics and automation