URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.
 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за всички
 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Изкуствен интелект
 • Разработване на мобилни приложения
 • Цифрови умения
 • Микроелектроника
 • Уеб развитие
 • Софтуер
 • WiFi
 • Квантови изчисления
 • Телекомуникации
 • 5G
 • Изчисления в облак
 • Машинно обучение
 • Високопроизводителни изчислителни технологии
 • Виртуална реалност
 • Повишена действителност
 • Роботика
 • Блокова верига
 • Интернет на предметите
 • Големи информационни масиви
 • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

 • Основни
 • Междинно
 • Експерт в областта на цифровите технологии
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз
 • Cyprus

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined
 • Literacy and numeracy
 • Business, administration and law not further defined
 • Music and performing arts
 • Arts and humanities not further defined