URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Люксембург

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications