Image

sara

Publish in core platform

Yes

Author

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Интернет на предметите

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Австрия

Вид на инициативата

Институционална инициатива на ЕС

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

URL

Link text

Link Type

Organization url