Skip to main content
ИЗПОЛЗВАНЕ НА TINYML

07.06.2023 |

Курсът е с продължителност 5 седмици и е разработен така, че да може да се посрещнат различни ангажименти, вариращи от 2 до 4 часа седмично. Представен в самостоятелен формат, и се провежда на английски език, като видеосъдържанието и стенограмите са достъпни и на английски език. Курсът е насочен към средно напреднали ученици и предлага възможност за безплатен одит. За тези, които искат да получат заверен сертификат след завършването му, се предлага опция за 249 USD. Курсът се провежда в платформата edX.

Ще се запознаете с основните компоненти на устройствата, базирани на микроконтролери. Ще придобиете представа за техните хардуерни и софтуерни аспекти, което ще ви даде възможност да програмирате и внедрите свое собствено TinyML устройство. Чрез практическо обучение ще овладеете изкуството да пишете и внедрявате код на тези устройства и ще проучите допълнително методологиите за обучение. Курсът също така набляга на отговорното внедряване на ИИ, като гарантира, че сте добре запознати с етичните и устойчиви практики.

Машинното обучение в малки размери (TinyML) е една от най-бързо развиващите се области на дълбокото обучение и бързо става все по-достъпна. Третият курс от програмата за професионален сертификат за TinyML, „Използване на TinyML“, предоставя практически опит в разгръщането на TinyML на физическо устройство.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Изкуствен интелект

Ниво на трудност

Средно 

Формат на обучението

Онлайн 

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

Единична възможност

Leave a Reply