Skip to main content
КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВА ЕВРОПА“

07.08.2023 |

Уебстраницата за възможности за финансиране и тръжни процедури (Funding and Tender) ви дава преглед на предстоящите или вече отворени покани за представяне на предложения („покани за представяне на предложения“). Всяка покана има свой собствен документ за покана, свързан с конкретна тема. В него се предоставя по-точна информация по някои от въпросите, които Европейската комисия би искала да разгледате в предложението.

Уеб страницата за възможности за финансиране и търгове е домакин на услугите за управление на вашите предложения и проекти през целия им жизнен цикъл.

Процесът на кандидатстване

Изпратете предложението си е преди 17,00 ч. брюкселско време в деня на посочения краен срок за поканата. Имайте предвид, че този срок и конкретното време са строги и трябва да се спазват. Европейската комисия препоръчва да представите предложението си своевременно и да не чакате до последния момент.Всички предложения трябва да бъдат подадени онлайн.

Намерете партньорите си

Ако се нуждаете от помощ, за да намерите потенциален партньор с определени компетентности или опит, използвайте опциите за търсене на партньори.

Оценка 

След изтичането на крайния срок всички предложения се оценяват по критериите, публикувани в работната програма, което води до съставяне на списък с предложения в приоритетен ред. В оценката могат да участват независими експерти, специализирани в съответните области. 

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Когато оценката приключи, кандидатите се информират за резултата.  

Европейската комисия ще изготви споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с всеки от успешните участници в рамките на отпуснатия бюджет. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства са описани дейностите, които трябва да бъдат предприети, в съответствие с целите на поканата, продължителността на проекта, бюджета, ставките и разходите, както и приноса на Европейската комисия, правата и задълженията и други особености, свързани с темата, обхващаща конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Срокът за подписване на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства е до 9 месеца от приключването на поканата.

Детайли

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник