Skip to main content
НОВИНИ

КОИ ТЕХНОЛОГИИ ЕС ОПРЕДЕЛИ КАТО КРИТИЧНИ?

By 04.10.2023No Comments
КОИ ТЕХНОЛОГИИ ЕС ОПРЕДЕЛИ КАТО КРИТИЧНИ?

04.10.2023 |

Списъкът с иновации идва на фона на усилията на ЕС да защити суверенитета си в условията на глобалния възход на Китай

 

Европейската комисия публикува списък с десет критични технологии, които има за цел да защити, за да повиши икономическата сигурност на Европейския съюз. Тези технологии ще бъдат обект на специално внимание от страна на политиците, за да се предотврати кражбата на интелектуална собственост от враждебни държави. ЕС също така ще насърчава разработването на тези технологии чрез различни мерки, като например допълнителна подкрепа и партньорства със съюзници със сходно мислене.

Четири от десетте идентифицирани технологии се считат за най-чувствителни и изложени на най-голям риск от изтичане на знание. Това са усъвършенстваните полупроводници, изкуственият интелект, квантовите технологии и някои биотехнологии като ваксините, секвенирането на генома и синтетичната биология.

Списъкът се състои и от технологии от второ ниво в областта на киберсигурността, усъвършенстваните сензори, космическите и двигателните технологии, ядрената енергия, водорода, възобновяемите енергийни източници (като фотоволтаици и интелигентни мрежи), роботиката, безпилотните самолети и усъвършенстваните материали.

Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, заяви, че ЕС иска да бъде активен участник, а не пасивен играч в тези технологии. Целта е Европа да инвестира стратегически в собствената си конкурентоспособност и да подобри технологичното си предимство, за да се подготви за потенциалните най-лоши сценарии в бъдеще.

Европейската комисия ще търси одобрението на 27-те държави-членки за своя подход. Планът е да се създаде рамка, която да гарантира защитата на тези критични технологии, като се насърчава тяхното развитие в рамките на ЕС и същевременно се избягва кражбата на интелектуална собственост от външни заплахи. По този начин Европа цели да укрепи икономическата си сигурност и да запази технологичното си предимство в критичните сектори.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност