Skip to main content
НОВИНИ

КОМПАНИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАЕМАТ, НО ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТНИЦИ СЕ ЗАБАВЯ

By 13.10.2023октомври 18th, 2023No Comments
КОМПАНИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НАЕМАТ, НО ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТНИЦИ СЕ ЗАБАВЯ

13.10.2023 |

Повече фирми ще разширят екипите си през следващите шест месеца според проучване на Българската конфедерация по заетостта

 

Според проучване от Българската конфедерация по труда (БКЗ), компаниите в България ще продължат да наемат допълнителни хора през следващите шест месеца, въпреки по-слабото търсене на работна ръка. Всички сектори ще имат нужда от повече хора, но в ИТ фирмите търсенето ще бъде най-силно. Работодателите все по-трудно намират служители с необходимите умения.

Прогнозите показват, че пазарът на труда ще остане стабилен през следващите шест месеца, като числото на фирмите, които планират да наемат повече хора, е по-голямо от тези, които планират да намалят персонала си. Изследването показва, че в ИТ сектора се очаква най-силен ръст на заетостта, но спада с 4% спрямо предишния период. Секторът на хотелиерството и ресторантьорството е с най-големия спад, но и там очакванията за ръст на заетостта надхвърлят тези за спад. В София има най-голям прогнозен ръст на новонаетите, но и най-голям спад спрямо предишното проучване.

В общи линии, очакванията за заетостта са по-добри в секторите на транспорта, финансовите услуги и публичния сектор, както и в добивната промишленост.

Работодателите в България се сблъскват с трудности при намирането на квалифицирани служители, докато в същото време са все по-малко склонни да отговарят на очакванията на работниците за заплащане и възможности за развитие, според проучване на Българската конфедерация на работодателите и индустриалците (BCZ). Това налага компаниите да разгледат изискванията си за задължителни умения и да бъдат готови да обучават своите служители на работното място.

Поради разминаването между търсенето и предлагането на квалифицирани работници, много работодатели смятат наемането на чуждестранни работници за възможност. Около 57% от работодателите са готови да наемат чуждестранни работници, ако процедурата е по-лесна и бърза. В същото време, над 140 хил. безработни са регистрирани в бюрата по труда, което налага структурни промени и задълбочено разбиране на причините за неактивността на тези хора.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитална технология/ категория

Базови дигитални умения