Skip to main content
НОВИНИ

META ПРЕДСТАВИ SEAMLESSM4T

By 23.08.2023юли 11th, 2024No Comments
META ПРЕДСТАВИ SEAMLESSM4T

23.08.2023 |

Meta представи SeamlessM4T – първият универсален мултимодален и многоезичен модел за превод с изкуствен интелект, който позволява на потребителите да общуват, отвъд езиковите бариери. Понастоящем SeamlessM4T е достъпен за изследователите и разработчиците под съответния лиценз. Публикувани са и метаданните на SeamlessAlign – най-големият набор от данни с отворен код за мултимодален превод с 270 000 часа усвоена реч.

Създаването на универсален преводач на езици не е лесна задача, а сегашните системи за преобразуване на реч и текст в реч обхващат само малка част от световните езици. Въз основа на постиженията на изследователи от цял свят, които в продължение на много години се стремят да създадат универсален преводач, SeamlessM4T използва единен системен подход за повишаване на ефективността и качеството на преводите, като намалява грешките и забавянията в сравнение с методите на сегментираните модели. Той използва изводите от тези усилия, за да осигури многоезичен и мултимодален превод чрез единен модел, изграден от различни източници на устни данни, давайки най-съвременни резултати. SeamlessM4T поддържа:

  • Разпознаване на реч на почти 100 езика;
  • Преобразуване на реч в текст за близо 100 входни и изходни езика;
  • Преобразуване на реч в текст, поддържащо почти 100 входни езика и 36 изходни езика;
  • Превод от текст на реч за почти 100 езика;
  • Преобразуване на текст в реч, поддръжка на почти 100 входни езика и 35 изходни езика.

SeamlessM4T бележи нов етап в разработването на технология с изкуствен интелект, която преодолява езиковите различия и улеснява връзката и комуникацията между хора, говорещи различни езици.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Leave a Reply