Skip to main content
НОВИНИ

ВЪЗХОДЪТ НА ГЕНЕРАТИВНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ: 70% ОТ СВЕТОВНИТЕ ФИРМИ СЕ ВПУСКАТ!

By 27.07.2023юли 11th, 2024No Comments
ВЪЗХОДЪТ НА ГЕНЕРАТИВНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ: 70% ОТ СВЕТОВНИТЕ ФИРМИ СЕ ВПУСКАТ!

27.07.2023 |

Неотдавнашно проучване на VentureBeat сред глобални ръководители разкрива, че над половината от компаниите по света (54,6%) експериментират с генеративен ИИ, а 18,2% вече го прилагат в дейността си.

Въпреки това само малка част от тях, около една пета, възнамеряват да инвестират повече ресурси във внедряването на ИИ през следващата година или две.

ИИ е приветстван като една от най-мощните технологии след интернет, а потенциалното му въздействие върху различни индустрии е огромно. Основателят на Microsoft, Бил Гейтс подчерта трансформационния му потенциал, като го сравни с появата на микропроцесора, персоналните компютри, интернет и мобилните телефони.

Въпреки обещаващите перспективи на ИИ, много организации подхождат предпазливо към внедряването му поради ограничени ресурси и недостатъчна подкрепа от страна на ръководството или заинтересованите страни. Проучването също така подчертава, че 36,4 % от организациите са изправени пред предизвикателства при внедряването на ИИ от следващо поколение поради ограничени ресурси.

Участниците в проучването разкриват, че най-често срещаният случай на използване на генеративен ИИ е в задачи за обработка на естествен език като чат и съобщения (46%), следван от създаването на съдържание (32%). Значителен брой (32%) обаче съобщават, че използват ИИ за други цели или изобщо не го използват. Респондентите оценяват високо универсалността на ИИ и потенциала му да подобри работата с клиентите.

Компаниите, които се стремят да внедрят инструменти за ИИ, срещат предизвикателства поради ограничени бюджети или липса на приоритизиране на бюджетите. Доставчиците на технологии за ИИ са изправени и пред задачата да убедят потенциалните си клиенти да увеличат разходите си или да преразпределят бюджетите си, за да възприемат решения за ИИ.

Бързото развитие на ИИ променя пейзажа, като прави решенията, базирани на ИИ, по-достъпни дори за организации, които преди не са ги разглеждали. Продължават да се появяват нови продукти и функции на ИИ, които разширяват възможностите и приложенията на генеративния ИИ.

Пътешествието на генеративния ИИ е едва в началото си, като много компании все още проучват начини за използване на ИИ за постигане на бизнес целите си. Тъй като индустрията на ИИ продължава да се развива, бъдещите резултати вероятно ще представят различна картина, показваща все по-голямо приемане и проучване на технологията на ИИ.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Leave a Reply