Skip to main content
ОБЯСНЕНИЕ НА ГЕНЕРАТИВНИЯ AI

26.08.2023 |

Генеративният изкуствен интелект, бързо развиваща се сфера на технологията, включва създаването на ново съдържание, което се основава на различни входни данни. В последно време той използва потенциала на невронните мрежи за разпознаване на модели и структури в съществуващи данни, което води до генериране на ново съдържание. Започнете този курс, за да навлезете в генеративния изкуствен интелект, като разкриете неговите концепции, приложения и редица предизвикателства и възможности, които той предоставя.

Целта на курса е да усвоите следните умения:

  • Дефиниране на генеративния изкуствен интелект и разгадаване начина на неговото функциониране.
  • Изследване на различни приложения на генеративния ИИ.
  • Ориентиране в пейзажа от предизвикателства и възможности в сферата на генеративния ИИ.

Предварителни изисквания:

  • Основно разбиране на концепциите за машинно обучение и дълбоко обучение.

Свързано обучение:

  • За допълнително обучение чрез NVIDIA Deep Learning Institute: www.nvidia.com/dli 
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Ниво на трудност

Ниско 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

База данни