Skip to main content
НОВИНИ

OECD FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA

By 02.02.2024No Comments
OECD FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA

02.02.2024 |

Присъединете се към нас на 20 февруари 2024 г. и гледайте на живо ключовия „ФОРУМ на ОИСР“, който бележи значителна крачка към интеграцията на България в ОИСР – доказателство за ангажимента на страната ни към високи постижения, иновации и глобално сътрудничество.

Тъй като България стои на прага на присъединяването към ОИСР, ние сме горди да представим това фундаментално събитие, организирано в стратегическо партньорство между България и ОИСР.

Защо да гледате?

 

  • Безпрецедентна проницателност: Осигурете си пряк достъп до мненията на министри, висши служители на ОИСР, уважавани бизнес лидери, неправителствени организации и академични светила.
  • Дискусии за бъдещето: Потопете се в основните умения за бъдещето, разгледани на фона на глобални мегатенденции като демографските промени, цифровата трансформация, глобализацията и изменението на климата.
  • Стратегическо сътрудничество: Станете свидетели на синергията между Дигитална национална коалиция, Българският дипломатически институт и различни министерства и сектори, които се обединяват, за да изградят единен подход към развитието на уменията.

ЦЕЛИ

  • Идентифициране на нуждите от умения: Да се разпознаят настоящите и бъдещите нужди от умения в България, особено в контекста на глобалните мегатенденции.
  • Укрепване на партньорствата: Да се насърчи сътрудничеството между правителството, бизнеса, образователните институции и неправителствените организации за съгласувано развитие на уменията.

РЕЗУЛТАТИ

  • Повишаване на осведомеността относно предизвикателствата и възможностите за повишаване на квалификацията в България: Повишено разбиране сред обществеността, политиците и заинтересованите страни за решаващата роля на уменията за справяне с демографските промени, цифровизацията, глобализацията и изменението на климата. Тази осведоменост ще подчертае значението на адаптирането към технологичния напредък и променящите се изисквания на пазара на труда, като насърчи колективния ангажимент за повишаване и преквалификация на българската работна сила.
  • Укрепване на партньорствата между различните заинтересовани страни за продължаващо сътрудничество след края на събитието.
Работен език: BG/EN
В сътрудничество с: Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката, Министерството на иновациите и растежа и бизнес общността.
Гледай наживо ТУК.
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Киберсигурност

Дигитални умения