URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Софтуер
  • Цифрови умения
  • http://data.europa.eu/uxp/5383

Geographic Scope - Country

  • Германия

Industry - Field of Education and Training

  • Education not further defined
  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Organization category

  • Предприятие/промишленост